Vad är en CFD?

CFD står för Contracts for Difference och gör det möjligt för dig att handla online i tusentals instrument på ett stort antal marknader från ett och samma konto. Du kan handla CFDs på aktier, index, råvaror och valuta över hela världen, dygnet runt.

CFD är enklare för privata investerare att handla med jämfört med optioner, terminer, warranter, Bull & Bear kontrakt mm.

Möjligheten att handla i CFD, eller Contract for difference, har funnits under flera år i Sverige, men nu lanseras produkten på bred front av flera bolag.

En CFD speglar helt enkelt priset på det underliggande instrumentet, exempelvis en aktie, ett index, en råvara eller en valuta. Precis som med aktier bestäms din vinst eller förlust av skillnaden mellan priset du köper och säljer för.

Produktens enkelhet och kraftiga hävstång är en stor anledning till att även mindre aktörer tilltalas av denna typ av trading.

Det nya flexibla sättet att handla

 • Handla tusentals olika instrument – index, valutor, aktier, råvaror…
 • Tjäna på såväl stigande som fallande marknader
 • Hävstång – deponerar du endast en bråkdel av det underliggande värdet

CFD

Så hur går det till?

Du vill köpa 1000 Volvo-aktier till ett pris av 70 kronor styck, vilket innebär att du måste lägga ut 70 000 kronor. För att köpa CFD-kontrakt med lika många aktier som underliggande vara måste du ha mellan 5 och 10 procent av aktiernas totala värde på kontot. Finansieringskravet varierar mellan olika aktieslag och mäklare.

Väljer du alltså att i stället för dina 1000 aktier köpa 1000 CFD-kontrakt med Volvo-aktier som underliggande instrument och ett finansieringskrav på 10 procent, krävs att du har 7000 kronor på din depå. Du köper rätten att ta del av uppgångar, men också skyldigheten att täcka nedgångar.

Många CFD mäklare arbetar med olika typer av skydd för att minimera kundernas förluster. Tex stopp loss, dynamisk stopp eller garanterad stopp

Historia

Redan på 1800-talet kunde använda sig av snarlika finansiella instrument med kraftig hävstång och liten säkerhet. Många tror att CDF är någonting helt nytt eftersom marknaden för instrumentet på senare tid ökat explosionsartat, men så är inte fallet.

Redan 1974 grundade Stuart Wheeler en CFD på guld.

En senare CFD marknad startade i England. Produkten utveckladesav i början av 1990-talet av UBS Warburg, ett globalt finansiellt företag. Det är främst Brian Keelan och Jon Wood som brukar få äran för skapandet av denna produkt. Produkten grundar sig i en ”equity swap”, som var en populär hedge-metod för att minska risken bland finansiella institut på 80-talet. År 1999 kunde privatpersoner ha tillgång till produkten på London Stock Exchange.

Fördelar

Med CFD är nu lika lätt att köpa olja eller guld som Volvoaktier, vilket öppnar upp en helt ny marknad för många. Handeln med råvaror har blivit mycket enklare för privatpersoner som tidigare tyckt det varit krångligt att ta position i exempelvis koppar, socker, vete, kaffe m.m

Den störta fördelen med CFD tycker de flesta är att man kan få hävstång på sitt kapital. Det innebär att man kan göra affärer utan att ha hela kapitalet du handlar för på ditt konto. Det frigör pengar som du istället kan använda till andra investeringar.
Det är inte bara råvaror blir mer lättillgängliga med CFD. Även instrument på den finansiella marknaden är nu åtkomliga för de flesta. CFD på index och sektorer gör det möjligt att ta position i en hel grupp aktier istället för i enskilda papper.

Flera världsindex som tidigare varit svårhandlande. Till exempel japanska Nikkei 225-indexet och brittiska FTSE 100. Med CFD är det dock lika lätt att ta position i stora världsindex som det svenska Sweden30-indexet.

Ett populärt alternativ för traders är att ta position i sektorer eller i det svenska indexet. Exempel på intressanta sektorer är banker, teknik, fastigheter, livsmedel och sjukvård.

Vidare finns det CFD både på valuta- och räntemarknaden. CFD kan teoretiskt appliceras på vad som helst där det finns en prisfluktuation. CFD är ju, i dess absoluta enkelhet, bara ett kontrakt mellan två parter, där vinst resp. förlust regleras utefter vem som har rätt resp. fel.

CFD kan därmed jämföras med belåning av tradingkontot. Marginalerna kan variera mellan 1-30 procent av positionens totala värde i depån. Det krävs således enbart 1 000-30 000 kr för att ta en position på 100 000kr.

Hur stor säkerhet en mäklare tillåter beror på den underliggande varans volatilitet, likviditet och kapitalbindning.

Aktier vs CFD

Den största skillnaden mellan att äga CFD och en position direkt i den underliggande aktien, är att rösträtten enbart tilldelas aktieägaren. Innehavaren av en lång CFD-position har rätten till utdelning medan det för en kort position istället krävs en utbetalning vid dessa tillfällen. Alla utdelningar kvittas mot kontanter direkt i depån.

I övrigt äger innehavaren av en CFD-position ingen rättighet till den underliggande varan.

Kursrörelserna i CFD identiska med rörelserna i det underliggande instrumentet. Detta skiljer sig prisrörelserna i optioner som beror på många fler variabler. Detta gäller dock enbart för CFD prissatta efter den s.k. DMA-modellen (Direct Market Access), vilket är ett sätt för mäklaren att erbjuda exakt samma spread som den underliggande varan.

En enkelhet och fördel för många med CFD framför andra instrument är att korta positioner är lika enkla att inta som långa; blankning är lika enkelt som köp. Vid aktiehandel krävs det ofta ifyllande av blanketter för att han rätt att gå kort i en aktie.

 • Andra alternativ till aktier på värdepappersmarknaden
 • Aktiefond (bra riskspridning i aktier med litet kapital)
 • Blandfond (aktiefond med inslag av räntepapper)
 • Räntefond (kort- eller långfristig. Låg avkastning och låg risk)
 • Hedgefond (strävar efter ständigt positiv avkastning)
 • Obligation (låg avkastning och låg risk)
 • Aktieindexobligation (begränsad avkastning till mycket låg kapitalförlust)
 • Börshandlad fond (Exact Bull och Bear, för spekulation i indexuppgång eller -fall)
 • Vinstandelsbevis (”aktie” utan rösträtt)
 • Termin (tidsbegränsat instrument med hävstång)
 • Option, inräknat warrant (tidsbegränsat instrument med hävstång)
 • Teckningsoption (option som ger rätt till nyemission i aktie)
 • Konvertibelt skuldebrev (räntepapper som kan bytas till underliggande aktie)
 • Omvänd konvertibel (räntepapper för spekulation i nedgång)
 • Aktievad (vadslagning på akties kursutveckling)

Ränta

Om man behåller en position ”över natten” tillkommer en räntekostnad, räntan är i dagsläget ca 4% på årsbasis, i vissa fall när man ligger kort får man en ränteintäkt istället. Anledningen till detta är att när en position säljs får du in pengar till din depå och därmed tilldelas en ränta.

Räntekostnaden debiteras eller krediteras enbart på positioner som behålls över natten. Räntan som erhålls för en blankad position är mindre än den som betalas på en lång position, på samma sätt som en bank ju tar mer i ränta än den ger.

När en CFD-position intas i råvaror eller obligationer, är den underliggande varan som regel ett terminskontrakt. Eftersom terminer redan innehåller en finansieringskomponent (cost of carry), uteblir räntekostnaden för att inneha en lång position i en råvara, och även räntan som du mottar för blankade positioner.