Handla OMXS30 med CFD eller indextermin

| februari 20, 2012 | 0 kommentarer

Att handla med CFD är egentligen som att handla med terminer. I denna artikel ska vi fördjupa oss i hur en termin fungerar.

Om vi tex tar OMXS 30-terminen som så följer den utvecklingen för svenska OMXS 30-index. Varje indextermin har ett underliggande kronvärde på 100, multiplicerat med terminspriset. Eftersom indexterminen saknar en fysiskt underliggande vara tillämpas kontantavräkning. Kontantavräkningen sker dagligen och innebär att ett belopp motsvarande dagens värdeminskning eller värdeökning dras ifrån eller betalas till kundens konto nästföljande handelsdag.

Så här skulle en affär med OMXS 30-terminen kunna se ut: Antag att OMXS 30-index handlas i 1 000 punkter och att du tror att index står inför en uppgång. Du köper därför 10 kontrakt på indexvärde 1 000 punkter, vilket motsvarar ett underliggande värde på (10×1 000×100) = 1 miljon kronor. I formeln motsvarar alltså 10 det antal kontrakt du köper, 1 000 det underliggande indexets värde och 100 det kronvärde varje indextermin har.

Sammantaget har du köpt en portfölj av de 30 största och mest omsatta svenska bolagen för 1 miljon kronor. Alternativt kan du köpa en aktieportfölj som exakt speglar OMXS 30-index, men detta skulle ta längre tid, vara mer omständligt, medföra ett större kapitalutlägg och högre transaktionskostnader.

Efter ditt terminsköp går OMXS 30-index upp under de kommande dagarna till 1 027, och du väljer att sälja positionen på denna nivå. Genom att sälja de 10 kontrakt du förvärvade tidigare kvittar du på så sätt dig ur positionen. Vid försäljningen får du (10 x 1 027 x 100) = 1 027 000 kronor och har således gjort en förtjänst på 27 000 kronor. Denna vinst sätts in på ditt konto dagen efter att du kvittat dig ur positionen.

OMXS 30-terminer kontantavräknas dagligen. Avräkningen utgör skillnaden mellan dagens och föregående dags stängningskurs i terminen, multiplicerad med antalet terminer x 100 (som ju utgör kronvärdet som varje termin har). Om du till exempel har köpt 10 terminskontrakt på 1 000 punkter men indexterminen påföljande dag stänger på 995 punkter innebär kontantavräkningen att pengar dras från ditt konto. I detta exempel blir utfallet [(995 – 1 000) x 10 x 100] = –5 000 kronor, det vill säga 5 000 kronor skulle dras från ditt konto vid den första kontantavräkningen.

Hos CFD-mäklarna brukar handel i OMXS30 vara det mest populära valet. Det är väldigt enkelt att följa börsutvecklingen och man kan utnyttja små rörelser för att generera avkastning. Dock är det oerhört viktigt att känna till hävstången och inte ta för stora positioner.

Öppna ett demokonto hos IG Markets för att testa själv. Öppna demokonto!

OMXS30-termin

OMXS30-termin

 

Etiketter: , , , ,

Kategori: Artiklar

Skribenten (alla inlägg)

Redaktionen består av professionella placerare som varje dag lever med marknaderna och deras svängningar.

Lämna en kommentar

Prenumerera på nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev