Etikett: Last second withdrawal

Ordlista HFH och algoritmhandel

| februari 21, 2012 | 0 kommentarer
Ordlista HFH och algoritmhandel

Circuit breakers Automatiska stopp i handeln när priset på en aktie rör sig för mycket från ett referenspris. Crossing networks eller broker crossing systems Ordermatchningssystem som kan beskrivas som ett internt elektroniskt matchningssystem som används av ett värdepappersföretag och utför kundorder gentemot andra kundorder. Dark pools Orderböcker utan synliga volymer, där stora order läggs i […]

Läs mer